Hệ thống Access Control

Union Community's đưa ra giải pháp là thay thế các bàn phím thông thường và mật khẩu thay cho vân tay và thè để thuận tiện và an ninh hơn. quản lý ra vào tập trung thông qua một máy chuyên nghiệp điều khiển các thiết bị kiểm soát khác,  hỗ trợ TCP / IP dễ dàng xây dựng một hệ thống tích hợp có thể đi ngoài một trong vật lý không gian.

Giải pháp của Union Community's được sử dụng đơn giản để kiểm soát Vào - Ra, hoặc để theo dõi lịch sử Vào - Ra của người sử dụng.Thích hợp cho văn phòng nhà nước, ngân hàng, cơ quan quân sự, công ty, viện nghiên cứu, bất cứ nơi nào khác
mà nó là cần thiết để hạn chế Vào - Ra cho người có thẩm quyền.


1.Kiểm soát chặt chẽ truy cập.
2. Điều khiển từ xa.
3. Sử dụng cơ sở dữ liệu dựa trên ODBC.
4. Network độc lập
5. Nâng cấp Firmware.
6. Nhiều Ngôn ngữ: Hàn Quốc, Anh, Nhật Bản, và Đài Loan

Inactive Modules

You should publish modules to the "inactive" position and set the Menus to "All", for them to show up on pages where there is no active menu ID. This is a bug/feature of Joomla that causes only menu items in the "All" setting to show up.