Hệ thống nhúng đề cập đến một giải pháp được thêm vào một sản phẩm, hoặc một giải pháp để thực hiện các hoạt động được chỉ định.
Nó có thể hoạt động của chính nó, chỉ được gọi là một hệ thống nhúng khi nó được thêm vào để hỗ trợ các sản phẩm khác.

Union Community sở hữu nguồn nhân lực xuất sắc và công nghệ để phát triển RISC CPU, nhúng RTOS, Embedded Linux, Windows CE ứng dụng trình điều khiển thiết bị khác nhau cho Motorola, Intel, vv

Đề cập đến các loại phần mềm ứng dụng tương thích với hệ điều hành Windows của Microsoft.

Union Community đã phát triển một máy chủ hệ thống nhận dạng dấu vân tay (ViRDI Access Server), Thời gian (ViRDI FPWORK), và Quản lý Café  (ViRDI MealSVR) interlocks với các sản phẩm nhận dạng vân tay của chúng tôi để xác định đối tượng, cũng như ứng dụng Windows khác nhau trình điều khiển hỗ trợ đăng ký dấu vân tay của chúng tôi.