RF (Radio Frequency) Card một thẻ cảm ứng sử dụng tần số không dây, với một chip nhúng RF ăng-ten, các thẻ có thể truyền dữ liệu đến một thiết bị đầu cuối.

Thẻ RF nhất trên thị trường sử dụng một tần số thấp 125KHz, hoặc một tần số cao của 13.56MHz. Thẻ tần số thấp (125KHz) được phân loại vào thẻ TEMIC EM, tùy thuộc vào loại chip bên trong các thẻ.
Công ty bảo mật, chẳng hạn như S-CAPS, hoặc Telecop KT, thường phát hành các thẻ này.

Union Community cung cấp EM thẻ TEMIC cho 125KHz, có công nghệ để hỗ trợ các -đun và ăng ten. Chúng tôi cũng cung cấp thẻ ISO14443A / B và các mô-đun hỗ trợ.